Huisregels Enjoy Halal

Algemeen

 1. Behandel je collega’s en de gasten zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
 2. Wees zuinig op het uniform dat je in bruikleen krijgt van ENJOY HALAL. Begin je dienst altijd met een schoon en gestreken uniform. Bij het uniform dienen donkere, poetsbare schoenen, met rubberen zool gedragen te worden.
 3. Kom niet in je eigen kleding achter de counter of in de keuken. Het is niet hygiënisch en bovendien zou je er (vet)vlekken op kunnen krijgen.
 4. Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee naar je werk. Berg je eigendommen op in de kluisjes of geef ze in bewaring aan de dienstdoende manager. ENJOY HALAL is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
 5. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Klok pas in als je met je werk begint, maar meld je eerst bij de dienstdoende manager. Als je dienst voorbij is, meld je dan af bij de dienstdoende manager en klok daarna uit, gebruik alleen je eigen klokkaart.
 6. Iedereen kan alle voorkomende werkzaamheden worden opgedragen, in en om het restaurant.
 7. Was en ontsmet je handen voor je begint met werken, na bezoek aan het toilet, wanneer je je werkplek hebt verlaten en verder zo vaak als nodig is.
 8. Armbanden en horloges zijn uit hygiënische en veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
 9. De voertaal op de werkvloer is Nederlands, de werknemers dienen hun gesprekken onderling in het Nederlands te voeren.
 10. Niemand neemt pauze of gaat naar huis zonder uitdrukkelijke toestemming van de diensdoende manager.
 11. Het is niet toegestaan een mobiele telefoon bij zich te dragen op de werkvloer. Tevens is het niet toegestaan (privé) telefoongesprekken te voeren op de werkvloer.
 12. Roken mag alleen in de daarvoor aangewezen ruimtes, afhankelijk van het rookbeleid van het restaurant en in overleg met je collega’s (in ieder geval mag er niet gerookt worden in de crewroom, het managementkantoor en de saferuimte).
 13. Pauze- /consumptieregeling
  1. Pauze neem je in overleg met de dienstdoende manager.
  2. Klok uit voordat je gaat eten, verzamel je maaltijd en reken af bij je manager voordat je naar de crewroom gaat.
  3. Houd de crewroom schoon en netjes.
  4. Klok in, was en ontsmet je handen voor je weer aan het werk gaat.
 14. Als je ziek bent, gelden de SPELREGELS BIJ ZIEKTE.

Uiterlijk

 1. Besef dat je als medewerker een “visitekaartje” van Enjoy Halal bent.
  1. Houd je make-up bescheiden.
  2. De nagels horen schoon en kort geknipt te zijn. Plaknagels,acryl/gel nagels en nagellak zijn niet toegestaan.
  3. Oorbellen/-knopjes moeten de “1-eurotoets” kunnen doorstaan en mogen dus niet groter zijn dan een 1 euromunt.

 

 

  1. Zichtbare tatoeages zijn niet toegestaan. Het beleid van het restaurant waar je werkt bepaalt of zichtbare piercings zijn toegestaan. Haar moet goed verzorgd en gewassen zijn. Lang haar moet bijeengebonden en ingevlochten worden gedragen. Haar mag niet voor het gezicht vallen,omdat dan het oogcontact met de gast wordt belemmer
  2. Baarden en specifiek stoppelbaarden zijn alleen toegestaan na overleg met de manager.

Veiligheid

 1. Besef dat je in een restaurant werkt met veel (verhittings-)apparatuur. Ga bewust om met de apparatuur en de grondstoffen. Denk aan de veiligheid van de gasten, die van je collega’s en van jezelf.
 2. Donkere, poetsbare schoenen, met rubberen zool zijn verplicht.
 3. Horloges, armbanden, kettingen en ringen zijn uit hygiëne- en veiligheidsoverwegingen niet toegestaan tijdens je werk (een gladde trouw-, verlovings- of vriendschapsring op eigen risico uitgezonderd).
 4. Op de werkvloer mag niet worden gegeten of gedronken. Vloeistoffen en heet vet mogen nooit met elkaar in aanraking komen. Dit kan leiden tot gevaarlijke vet- explosies.
 5. Houd je aan de arbeids- en veiligheidsvoorschriften die gelden met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen, houding, beweging en gebruik apparatuur.
 6. Werkgever maakt in voorkomende gevallen gebruik van zichtbare dan wel verborgen camera registratiesystemen.

Verboden: bij niet naleven kan ontslag volgen

 1. Klok niet voor een collega.
 2. Geef geen producten weg aan vrienden, familie of collega’s. Dit geldt ook voor producten die moeten worden weggegooid.
 3. Hanteer de voorgeschreven kassaprocedures.
 4. Het is niet toegestaan producten mee te nemen of te consumeren zonder af te rekenen.
 5. Ontvreemd geen geld, eigendommen of voorwerpen van het restaurant, de gasten of je collega’s.
 6. Maak je niet schuldig aan seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, zelfs niet in “lichte” mate.
 7. Het is niet toegestaan om je in openbare, voor derden toegankelijke communicatiemiddelen en/of publicaties, zoals bijvoorbeeld het internet, onheus, kwetsend, negatief en/of schadelijk uit te laten over (de organisatie van) ENJOY HALAL dan wel een van haar medewerkers.
 8. Je bent verplicht tot volledige geheimhouding inzake ENJOY HALAL procedures en bedrijfsinformatie en je verstrekt geen informatie aan derden over collega’s en/of gasten van ENJOY HALAL. Deze bepaling geldt zowel tijdens de looptijd van je arbeidsovereenkomst als na beëindiging daarvan.
 9. Onthoud je van discriminerend gedrag in welke vorm of taal dan ook.
 10.  Herhaaldelijk niet naleven van de huisregels 1 t/m 30 kan leiden tot ontslag.

 

NB: Van voornoemde artikelen kan worden afgeweken zulks ter beoordeling van het management. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen deze huisregels worden gewijzigd of aangevuld.

Enjoy Halal BV

Hoefkade 361 B+C
2526 BV DEN HAAG
Tel: 070 - 7370233
Contact opnemen